Mellan träden skymtar en av dammarna på Ulrich Thersners akvarell från ca 1817. I J.L Gillbergs bok över Christianstads län 1767 beskrivs de som fiskedammar.

Mellan träden skymtar en av dammarna på Ulrich Thersners akvarell från ca 1817. I J.L Gillbergs bok över Christianstads län 1767 beskrivs de som fiskedammar.

Scroll to Top