musik

Musik i en barockt bra kvinnas liv är tyvärr INSTÄLLT

Musik i en barockt bra kvinnas liv

INSTÄLLT! Musik i en barockt bra kvinnas liv – konsert till Christina Pipers ära i Krageholms slottskapell. Med operasångare Katija Dragojevic, gitarrist och ackompanjatör Johan Söllscher, organist Annika Stoltz och skådespelare Bodil Mårtensson. Ett samarrangemang med Krageholms slott.

Till fruntimrens försvar.

Hedvig Charlotta Nordenflycht 1718-1763

Till fruntimrens försvar – Hedvig Charlotta Nordenflycht från 1700-talet till idag. Berättarsalong med Neta Norrmo. Pia Williamson leder den avslutande allsången. Vanlig entréavgift.

Scroll to Top