Vid trappan mellan buxbomkloten kan du följa siktlinjen norrut. Kloten är planterade i skiftet 1800-1900

Vid trappan mellan buxbomkloten kan du följa siktlinjen norrut. Kloten är planterade i skiftet 1800-1900

Scroll to Top