Maj Ström

Maj Ström målare, grafiker och textilare.

Återgick till bildskapandet efter en lång period med arbete inom skola och det sociala området.

Hennes bildskapande föds ur en fascination och ett igenkännande, och inspireras av minnen ur livet som hon levt, mest inspirerande är skavankerna och sprickorna, som blir till en nyfikenhet. Det kan vara en blomma, en människa, en folksamling eller något självupplevt från barndomen m m. Detta sätter hennes fantasi i rörelse.

Arbetar i olja, grafik och textil. Ibland tar hon vara på det någon har kastat, gärna rostiga, och skapar något, oftast en figur av något slag.

Den grafiska tekniken är en teknik som lever sitt eget liv. Kan man få tag i den kraften känner sig Maj nöjd, det blir för henne ett sätt att måla.

Hennes grafiska blad är oftast monotopier, vill inte mångfaldiga sig själv.

Att prova nya motiv, former och tekniker är en del av hennes konstnärskap, därför är graffiti och annan gatukonst som hon nu utforskar genom att måla elskåp i Simrishamn.

Är representerad i olika kommuner bl a i Simrishamn och Statens Konstråd m fl.

Medlen i KRO, Svenska Konstnärer, BUS och KKV(grafik) i Malmö.