Invigning av filmen Minnen from Christinehof samt utställningen Harry Svenssons klippbok

11 maj kl 14

Människor som bott och arbetat på Christinehof berättar sina minnen för filmare Neta Norrmo. Samtidigt visas utställningen med Harry Svenssons klippbok.

Filmen och utställningen visas hela säsongen på entréplanet.

Gratis inträde.