Sturefors – Christina Pipers morgongåva.

Ett bildspel från parken på Sturefors av fotograf Oskar Ohlson.

Sturefors slott har gått i arv i den grevliga ätten Bielke allt sedan 1584, med ett avbrott på 56 år då det ärvdes på kvinnolinjen som straff efter Linköpings Blodbad år 1600, då ägaren och den förste byggherren, riksrådet Ture Nilsson Bielke avrättades. Efter en långvarig arvstvist i slutet av 1600-talet, såldes det år 1696 till generallöjtnanten friherre Bernhard von Liewen.

Han i sin tur sålde till kanslirådet Carl Piper vars maka Christina Piper, i sin mans frånvaro i fält samt senare rysk fångenskap, lät uppföra det nya slottet ritat av Nicodemus Tessin d.y under åren 1700-1707. Det nya slottet konstruerades på grunden av den gamla mer borgliknande och försvars inriktade slottsanläggningen med den skillnaden, att de två flyglarna nu vätte ut mot sjön istället för in mot parken såsom tidigare.

Christina Piper instiftade Sturefors som fideikommiss till sin dotterson, Nils Adam Bielke som blev den förste fideikommissarien vid Christinas död år 1752. Han lät uppföra den storslagna parkanläggningen med både en fransk del och en engelsk samt ett grekiskt minnestempel till ära över sin mormor.

Fotograf Oskar Ohlson f. 1965 i Stockholm, arbetar företrädelsevis med dokumentation åt privatpersoner samt i form av utställningar, där han visar och säljer sitt konstfotografi (www.silkeselenium.se). Sedan år 1995 är han gift med Gunilla Bielke, född och uppvuxen på Sturefors slott som ett av barnen till den siste Fideikommissarien, Greve Nils Bielke (1917-2010).

Varukorg
Scroll to Top