Fruntimmersveckan på Christinehof, 18 – 24 juli

18 juli, kl 14:

Fruntimmersveckan på Christinehof inleds med föreläsningen:

Från Fredrik till Fritz.

Männen som gömmer sig bakom ramarna i slottets porträttsal avslöjas av Mia Gröndahl.

19 juli, kl 14:

Nordiska herdinnor och förståndiga fruntimmer.

Litteraturvetaren Elisabet Norin berättar om 1700-talets kvinnliga författare.

20 juli, kl 14:

Sådan moder, sådan dotter!

Margareta, Christina, Lotta, Magdalena… Mia Gröndahl berättar om kvinnorna i den piperska ätten som gjort avtryck i historien.

21 juli, kl 14:30 – 17:00:

Kafferepet på Österlen.

Fruntimmersfika med föreläsning om kvinnors kommunikation av Viveka Adelsvärd, utdelning av årets Christina-pris och hattparad. Konferencier är Boel Marie Larsson. Förbokas!

23 juli, kl 14:

Det otämjdas kraft -1700-talets syn på kvinnan och naturen.

Föreläsning av Lotta Hedström, fil. kand. idéhistoria

 

24 Juli, kl 19:

Musik i en barockt bra kvinnas liv

Konsert med operasångerskan Katija Dragojevic, Johan Söllscher på gitarr och skådespelaren Bodil Mårtensson som gestaltar Christina Piper.