5. Fruntimmersveckan på Christinehof, 18 – 23 juli

18 juli kl 14

Fruntimmersveckan på Christinehof inleds med föreläsningen:

Från Fredrik till Fritz.

Männen som gömmer sig bakom ramarna i slottets porträttsal avslöjas av Mia Gröndahl.

——————————-

19 juli kl 14

Nordiska herdinnor och förståndiga fruntimmer.

Litteraturvetaren Elisabet Norin berättar om 1700-talets kvinnliga författare.

——————————-

20 juli kl 14

Sådan moder, sådan dotter!

Margareta, Christina, Lotta, Magdalena… Carin Hammarberg berättar om kvinnorna i den piperska ätten som gjort avtryck i historien.

——————————-

21 juli kl 14:30 – 17:00

Kafferepet på Österlen.

Fruntimmersfika med föreläsning om kvinnors kommunikation av Viveka Adelsvärd, utdelning av årets Christina-pris och hattparad. Konferencier är Boel Marie Larsson. Förbokas!

——————————-

23 juli kl 14

Det otämjdas kraft -1700-talets syn på kvinnan och naturen.

Föreläsning av Lotta Hedström, fil. kand. idéhistoria