Föredrag, samtal och debatt

Sju samtalar om kvinnors makt och maktlöshet – då och nu

I panelen: Alexandra von Schwerin, journalist, utställningsintendent och entreprenör samt slottsfru på Skarhults slott, ekonomijournalisten Birgitta Piper, feministen och politikern Gudrun Schyman, juristen Catharina Piper, ambassadören Charlotta Sparre, företagaren Fredrika Gullfot och polisen Janna Davidson. Moderator är Cecilia Uddén, Sveriges radios korrespondent i Kairo.
27 juli, 2017 kl. 19:00. Pris: 150 kr.

Läs ännu mer om deltagarna

Makt och maktlöshet bland adelns kvinnor på 1700-talet

Carin Bergström berättar om grevinnan Stina Piper, prinsessan Sofia Albertina och andra adelskvinnor som hon forskat i. Carin är docent i historia och har varit museichef på Skoklosters slott och överintendent för Kungl Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket. Hon har gett ut ett antal böcker och artiklar i kulturhistoriska ämnen företrädesvis om kvinnor under svenskt 1700- och 1800-tal.
3 augusti, 2017 kl. 19:00. Pris: 150 kr.

BOKA

Porträtt och Selfies – hur man velat ”bli sedd” genom århundradena

Margareta Gynning är förste intendent på Nationalmuseum, bildpedagog och feministisk forskare. Hon har har under de senaste fyrtio åren, utifrån ett inkluderande och normkritiskt perspektiv producerat utställningar (37 st) och otaliga pedagogiska program, bland annat Selfies – Nu och Då på Konstakademien 2014. Gynning har skrivit en doktorsavhandling om kvinnliga konstnärsporträtt samt publicerat många böcker, kataloger och artiklar kring den visuella kulturen runt sekelskiftet 1900.
10 augusti, 2017 kl. 19:00. Pris: 150 kr.

BOKA

Mötet mellan stockholmskan Christina Piper och Skåne

Mötet mellan stockholmskan Christina Piper och Skåne. Dick Harrison, författare och professor i historia, berättar hur Skåne ut i början av 1700-talet och förmedlar sin bild av Christinas roll i landskapet, som byggkvinna och företagare.
17 augusti, 2017 kl. 19:00. Pris: 150 kr.

BOKA

Mes amies, nu ska vi parlera swänska!

Svenskan på 1700-talet är ett språk i förvirring. Johan Brandtler berättar om hur svenska språket används och utvecklas under 1700-talet, att svenskan skulle bli ett riksspråk och användas för politik, teater och vetenskap ansågs som ett radikalt förslag. Johan Brandtler är professor i svenska vid Gents universitet.
24 augusti, 2017 kl. 19:00. Pris: 150 kr.

BOKA

I samarbete med

folkuniversitetet

Kolla kalendern