Stallbyggnaden på Christinehofs gård. I förgrunden norra trädgårdsdammen

Stallbyggnaden på Christinehofs gård. I förgrunden norra trädgårdsdammen

Scroll to Top