På kartan från 1864 är Christinehofs gård utmärkt med siffran 9. Den gamla trädgårdsmästarbostaden som numera är riven fanns vid siffran 2.

På kartan från 1864 är Christinehofs gård utmärkt med siffran 9. Den gamla trädgårdsmästarbostaden som numera är riven fanns vid siffran 2.

Scroll to Top