Alla dessa släktporträtt – sorg, glädje och ett par präktiga skandaler

Alla dessa porträtt… en underhållande släktresa genom lycka, sorger och en riktigt präktig skandal!

Vi bjuder på en spännande timme bekvämt bänkade i Christinehofs porträttsal och lär känna människorna som en gång skrattade, älskade och sörjde som vi – och som nu finns kvar inom dessa gyllene ramar.
Berättarsalongen lyfter fram några av de mest intressanta levnadsödena. Två grevinnor Piper var gifta med författaren till dessa rader:

Jag stod ej längre ut med att lefva ett lif af halfhet och lögn – ett fegt, eländigt lif, tusen gånger värre än döden, och jag hade redan förlidet år beslutat, att det skulle bli slut därpå, på ett eller annat sätt.