Kom och sjung med Caroline af Ugglas på Christinehof!

“Att få sjunga är en rättighet. Alla kan ta ton och bli glada. Det jag ger är nycklar till att hitta sången. Den är läkande, frigör endorfiner, adrenalin, serotonin, oxytocin och dopamin – glädjeämnen som gör att man känner vällust, säger Carolina af Ugglas.

Mer info om Österlens Körfestival 8-9 juni på Christinehof hittar du här