Kom och berätta ditt minne från Christinehof!

19-20 juni: Kom och berätta ditt minne från Christinehof!

Christinehof har i långa tider varit ett kärt besöksmål och dessutom en arbetsplats för många i bygden. Med start sommaren 2018 kommer kulturföreningen Christinas Wänner därför att börja dokumentera folks minnen och upplevelser  från Christinehof. Dokumentationen sker genom intervjuer med videofilm, foto, och insamling av gamla bilder.

Hösten 2018 sammanställs det insamlade materialet och visas på Christinehof slott med början kommande säsong, 2019, dels i en fotoutställning under sommarsäsongen, och dels i ett permanent videofilmsrum – Folkets Bio – som inrättas på slottet och där de intervjuades minnen och upplevelser återges i en ständigt rullande film, öppet för slottets besökare vid alla tider.

På så sätt blir Folkets Bio på Christinehof ett levande arkiv över människors minnen och berättelser, slottets förankring i bygden, och kanske framför allt: hur människor under flera decennier har gjort Christinehof till sitt slott.