Kärlek, äktenskap och sexualitet på Christina Pipers tid

Kekke Stadin är professor i historia vid Stockholms högskola och författare till bland annat ”Maktens män bär rött” och ”Stånd och genus i stormaktstidens Sverige”